null

ایراتا و کار ارتفاع

ایراتا چیست؟ ایراتا چه جایگاهی در حرفه کار در ارتفاع دارد؟

طنابکار(rope access)

چگونه می توان یک طنابکار(rope access) شد؟

ایراتا چیست؟ ایراتا چه جایگاهی در حرفه کار در ارتفاع دارد؟ ما در این بخ به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت...

کار در ارتفاع با طناب آینده بسیار روشنی دارد و می توند در صنعت کار در ارتفاع پیشرو باشد.

آینده دسترسی با طناب

کار در ارتفاع با طناب باعث تعجب مشتریان ما می شود اغلب آنها نمی دانند که می توان با طناب ...

null

کار به عنوان یک تکنسین ارتفاع کار

تکنیسین دسترسی با طناب افراد واجد شرایطی هستند که پس از آموزش در دوره های مختلف آماده ارائه خدمات در ارتفاع می شوند.

ماهنامه کار در ارتفاع شایان

ما در این بخش می خواهیم هر ماه یک ماهنامه تحت عنوان ماهنامه کار در ارتفاع شایان راپل به صورت الکترونیک ارائه دهیم در این راستا هر ماه ما مطلب جدید و بروز در حوزه کار در ارتفاع با طناب را جمع آوری نموده و در قالب یک مجله الکترونیکی ارائه می دهیم.

همراه ما باشید و ما را در این راه همراهی کنید!

ما برای اولین بار در کشورمی کوشیم با بررسی علمی و تخصصی شغل کار در ارتفاع با طناب زمینه گسترش این رشته را در کشور فراهم آوریم.