کار در ارتفاع عمری به طولانی زندگی بشر دارد از گذشته تا به حال انسان ها با روش های مختلفی بر

در ارتفاع مشغول به فعالیت بوده اند.

کار در ارتفاع و بروز بودن

پیشرفت روز افزون اطلاعات و فناوری، باعث گردید است که بروز بودن در حوزه فعالیت خود از

اهمیت بسیار بالای برخوردار گردد. حوزه کار در ارتفاع از وصعت بسیار زیادی برخوردار است

بر همین اساس بروزرسانی و توجه به آموزش افراد شاغل در این حوزه از اهمیت بسیار بالای

برخودار است.

آموزش کار در ارتفاع با طناب در دوره های مختلف ایراتا

طنابکار | کار به عنوان یک ارتفاع کار | تکنیسن دسترسی با طناب

شاید در زندگی روزمره خود هنگام رفتن به محل کار و یا بازگشت به منزل افرادی(ارتفاع کاران) را دیده باشید که بر روی طناب در ارتفاع مشغول به کار می باشند. به این افراد در اصلاح طنابکار یا ارتفاع کار گفته می شود.   طنابکار کیست؟ طنابکار افرادی واجد شرایط اند که پس از گذراندن…