کار در ارتفاع یکی از مشاغل قدیمی با تاریخ بسیار غنی در جهان می باشد. از گذشته تا به حال انسانهای بسیاری در نقاط مختلف جهان به ارائه خدمات در ارتفاع می پردازند.

امروزه با گسترش روز افزون فناوری و پیدایش روش های نوین در زمینه کار در ارتفاع این صنعت پیشرفت چشم گیری در ده سال اخیر داشته است.

آموزش کار در ارتفاع با طناب در دوره های مختلف ایراتا

طنابکار | کار به عنوان یک ارتفاع کار | تکنیسن دسترسی با طناب

شاید در زندگی روزمره خود هنگام رفتن به محل کار و یا بازگشت به منزل افرادی(ارتفاع کاران) را دیده باشید که بر روی طناب در ارتفاع مشغول به کار می باشند. به این افراد در اصلاح طنابکار یا ارتفاع کار گفته می شود.   طنابکار کیست؟ طنابکار افرادی واجد شرایط اند که پس از گذراندن…