پیچ و رولپلاک نما با طناب یکی از روش های نوین کار در ارتفاع و بر روی نمای ساختمان های سنگی در تهران مورد استفاده قرار میگیرد.
شایان راپل به عنوان یکی از مجموعه های فعال در تهران در زمینه پیچ و رولپلاک نما با طناب تونسته نیاز مشتریان خود را به خوبی بر طرف نماید.