کار در ارتفاع با طناب

کار در ارتفاع با طناب چیست؟

کار در ارتفاع با طناب روش نوین ارائه خدمات در ارتفاع می باشد که در سالهای اخیر وارد کشور شده است. لازم به اشاره نیست که در این روش طناب جایگزین داربست شده است. این تکنیک در ده اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

چرا از طناب برای کار در ارتفاع استفاده می شود؟

مهمترین دلیل استفاده از طناب در صنعت ساختمان سازی ایمنی بالای آن نسبت به سایر روشها است علاوه بر این این روش باعث کاهش هزینه و همچنین باعث افزایش سرعت در ارائه خدمات شده است.